Trivsel og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø som begreb, fag og tillidshverv er under en spændende udvikling i disse år

Der er efterhånden en generel accept af, at arbejdsmiljø er meget mere end de klassiske discipliner "Støj, røg og møg".

I dag drøfter man i lige så høj grad organisationsudvikling og strategier, og med det også fællesskabets betydning for arbejdsmiljøets udvikling.

Hermed har arbejdsmiljøbegrebet fået sit tredje ben at stå på – det sociale, og definitionen på arbejdsmiljø kommer dermed tættere på det udgangspunkt, der altid har eksisteret: At et godt arbejdsmiljø tilsammen udgøres af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.

Med det brede arbejdsmiljøbegreb når vi også tættere på arbejdsmiljøets mantra: "at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt".

Vi vægter den værdibaserede tilgang højt da vi mener, at det giver os en helt unik mulighed for at finde frem til den kerne i arbejdsmiljøarbejdet, der giver mest mening på den enkelte arbejdsplads. Vi mener også, at det er gennem det meningsfulde arbejdsmiljøarbejde, at engagement og ansvarlighed bedst opnås.

Mariagerfjord Kommune har en MED-organisation, som er kendetegnet ved et forpligtende samarbejde parterne imellem. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i Mariagerfjord Kommune har et meget tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter og ledere. Tilsammen udgør de MED-Trio'en.

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf: 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
CVR 29 18 94 55
Læs tilgængelighedserklæringen