Den attraktive arbejdsplads

Vi ønsker at være en professionel og rummelig arbejdsplads, hvor tillid, respekt og åbenhed er grundlaget for en troværdig og respektabel adfærd

Vision

Vi skaber rammerne for en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi sikrer kommunens overordnede mål gennem professionel opgavevaretagelse.

Åbenhed, tillid og respekt

Vores kommune er én virksomhed, hvor alle medarbejdere er væsentlige og ligeværdige, uanset hvor man arbejder i organisationen. Vi møder hinanden med åbenhed, tillid og respekt.

Samarbejde og medindflydelse

Sammen arbejder vi hen mod fælles mål, og vi viser i det daglige arbejde forståelse for helheden med respekt for hinandens roller og funktioner.

Sammen vil vi skabe udviklende og tilfredsstillende arbejdsbetingelser, der sikrer medarbejdernes behov for trivsel og udvikling.

Vi samarbejder om vort arbejdsmiljø, hvor ledelsens beslutninger kvalificeres af medarbejdernes aktive deltagelse gennem medindflydelses- og medbestemmelse.

Sammen arbejder vi for at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø, hvor effektivitet og engagement er en selvfølge. Vi sikrer, at alle ledere og medarbejdere har kendskab til grundvilkårene for vores arbejdsopgaver, og at vi er i stand til at indgå i rammer under løbende forandringer.

Sammen sikrer vi alle ledere og medarbejdere mulighed for – og en forpligtelse til – løbende personlig og faglig udvikling.

Vi vil tilstræbe mulighed for et arbejde og et arbejdsforløb, der kan tilpasses forskellige karriereønsker, familieliv, alder og lignende.

Information og service

Vi gør vores bedste for at sikre den enkelte borger professionel service. Til brug for arbejdets udførelse og til gavn for trivslen på arbejdspladsen arbejder vi for at sikre en høj grad af kommunikation.

Ansættelse og afskedigelse

Stillinger besættes med kvalificerede medarbejdere, både hvad angår faglige og menneskelige egenskaber af betydning for jobbet.

Vi overvejer løbende muligheden for at ansætte medarbejdere efter 'Det sociale kapitel'.

Vi fastholder og gør brug af erfarne medarbejderes særlige viden og indsigt.

Nødvendige personalereduktioner søges gennemført ved naturlig afgang, frivillig arbejdstidsnedsættelse eller overførsel til anden stilling.

Læs mere om Mariagerfjord Kommunes personalepolitik.

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf: 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
CVR 29 18 94 55
Læs tilgængelighedserklæringen